Gedulo ir vilties dienos minėjimui skirta kalba

posted in: Naujienos, Nuotraukos | 0

Atminimo valanda prie Naujosios Vilnios gele˛inkelio stoties memorialo

Gerbiami ponios ir ponai, dalyvaujantys šiame minėjime, brangūs Gedulo ir vilties Lietuvos žmonės,

šiandien minime sukaktį pradžios įvykių Lietuvoje, pačiu žiauriausiu būdu rėžte įrėžusių gedulą ir viltį ištisų kartų likimuose. Gedulas ir viltis nebuvo ir nėra vien tik žodžiai. Gedulo jausmas, sunkus ir nepakeliamas, lydėjo visus – išplėštus iš tėviškių, priverstus palikti namus, gyvuliniuose vagonuose gabenamus į nežinią, apraudančius prarastus artimuosius, per kelias valandas sudaužytas į šipulius jaunystės svajas ar senatvės ramybę.

Per 35 trėmimo akcijas, kurios prasidėjo 1941 metų birželio 14-ją ir tęsėsi iki 1951 metų, o mažesniu mastu – iki 1953 metų, įvairių šaltinių duomenimis buvo ištremta 44 tūkst. šeimų, apie 130 tūkst. Lietuvos gyventojų. Grįžo tik šiek tiek daugiau nei trečdalis…

Kaip taikliai šiomis dienomis pažymi „Misija Sibiras“ organizatoriai, trėmė ne skaičius, o žmones…

Trėmė žiauriai, negailestingai, ir tik viltis, tikėjimas padėjo ištverti, nepalūžti, išgyventi likimo atneštus išbandymus.

Mano tėvus Jadvygą ir Jeronimą likimas suvedė ešelone į nežinią Plungės geležinkelio stotyje 1948 metų gegužės 22 d., per „Pavasario“ („Vesna“) pavadinimu užkoduotą trėmimą. Abu atsidūrė vagonuose su savo, Lietuvos ūkininkų, šeimomis, tik nepilnomis – mamos tėvelis jau buvo miręs, tad tremtin keliavo motina su keturiais vaikais. Ir mamos brolis Mykolas, ir tėčio brolis Juozas tremties nepatyrė – abu buvo Lietuvos partizanai ir žuvo pasipriešinimo kovose, Mykolui tada buvo 20, Juozui – 25 metai… Kartu su tėčiu, jo seserimis ir tėvais išvežtas ir 97-uosius gyvenimo metus einantis jo senelis. Visa tai kaskart prisimenu, savo namuose matydamas vienintelį išsaugotą gerų kaimynų ir išlikusį daiktą iš tėviškės – kabantį ant sienos seną medinį kryžių, prie kurio melsdavosi tėvai, seneliai ir proseneliai… Beje, šiandien mano tėčio 97-as gimtadienis – su Gimimo diena Tėveli!

Continued

Share Button

TS-LKD Suvažiavimas

posted in: Naujienos | 0

DONATAS

Šeštadienį (2016 05 21) D. Jankauskas dalyvavo šventiniame TS-LKD Suvažiavime, kuriame buvo įteikti Lietuvos ąžuolų apdovanojimai bei svarstyti programinėmis gairėmis tapsiantys dokumentai. Kreipdamasis į bendražygius Seimo narys sakė, jog TS-LKD politinę bendruomenę jungia ir žodis Tėvynė, ir žodis Sąjunga:

“Sąjunga, į kurią nebūtinai vienodi, bet turėdami vienodas vertybes, jungiamės. Kurioje kalbamės, diskutuojame, priimame bendras politinės veiklos nuostatas. Jose kalbame apie kryptį, ką reikia daryti, kad Lietuva būtų kitokia. Galiu džiaugtis, jog šiandien Suvažiavimo dokumentuose, kalbose ir čia tvyrančioje atmosferoje yra daug naujų idėjų.

Bet tik parašyti ir priimti dokumentus neužtenka. Mes turime įtikinti kuo daugiau Lietuvos žmonių, kad mūsų planas veiks. Aš tikiu, kad Tėvynės Sąjunga gali atvesti visą Lietuvą į ateities pergales.”

FullSizeRender

Share Button

Sveikinimas Vasario 16-osios proga

posted in: Naujienos, Nuotraukos | 0

Su Gimtadieniu, Lietuva

Share Button

Vizitas Gruzijoje

posted in: Naujienos, Nuotraukos | 0

Sausio 25–28 dienomis Seimo narys Donatas Jankauskas su Lietuvos Respublikos Seimo delegacija Gruzijos Parlamento Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko kvietimu lankėsi Tbilisije. Vizito metu įvyko susitikimai su Gruzijos Parlamento Biudžeto ir finansų komiteto nariais ir Gruzijos aukščiausiosios audito institucijos atstovais.

Audito komitetas

Lietuvos delegacijos atstovai dalinosi patirtimi apie Audito komiteto darbo specifiką, šio komiteto veiklos galimybes, bendradarbiavimą su kitomis šalies institucijomis, veiklos iššūkius.

Daugiau apie susitikimus skaitykite čia.

Audito Komitetas Gruzijoje

Share Button

2016 – VIETOS BENDRUOMENIŲ METAI

posted in: Naujienos | 0

2016-ieji Lietuvoje paskelbti vietos bendruomenių metais. Savo kasdieninėje profesinėje veikloje nemažai dėmesio skiriu bendruomenių temai, todėl būtent prasidedantys bendruomenių metai leidžia paieškoti naujų galimybių pilietiškumui, bendruomeniškumui, dar kartą permąstyti, ką jais minėsime.

Ką man simbolizuoja vietos bendruomenė? Bendruomenė – tai visų pirma bičiuliška kaimynystė ir betarpiškas bendravimas – ir nelaimėje padedant, ir džiaugsmu dalijantis. Tai geriausios mūsų, kaip lietuvių tautos – didelės nacionalinės bendruomenės – tradicijos: savitarpio pagalba, supratimas, atjauta, vienybė. Likimas mūsų kartą apdovanojo galimybe tai pajusti. Visiems kartu. Baltijos Kelyje. Tomis lemtingomis sausio dienomis bei naktimis prieš 25-erius metus…

Linkiu visiems mums šiemet atsigręžti būtent į šias vertybes, – būkime nuoširdūs ir atviri: kaimynams, kolegoms ir bičiuliams. Juk kartu galime pasiekti daugiau!

VB Metai

Share Button

Apie valstybės biudžeto burtus ir valdančiųjų atsakomybę

posted in: Straipsniai | 0

Prieš keletą dienų Seimo Audito komitete svarstėme ateinančių metų biudžetą. Biudžeto klausimas gal ne tiek įdomus eiliniams piliečiams, bet ekspertams, o ypač daugumai politikų visada būna itin svarbus bei sulaukia didelių diskusijų. Tačiau šiemet į planuojamo valstybės biudžeto sandarą turime žiūrėti ypač dėmesingai, nes tam yra bent kelios svarios priežastys.

Pirmiausia, negalime ignoruoti fakto, jog šiandieninė valdančioji dauguma neturi politinės valios, nenori, o greičiausiai ir negeba atsakingai planuoti valstybės biudžeto. Aukščiausia audito institucija, Valstybės kontrolė, savo pateiktoje nuomonėje dėl 2014 m. biudžeto vykdymo teisėtumo pagrindo teigė, jog dalis valstybės biudžeto išlaidų net nėra nurodomos pateikiamose biudžeto ataskaitose, kas savaime rodo planavimo skaidrumo trūkumą. Tokių nenurodomų išlaidų dalis, pasak Valstybės kontrolės, kasmet auga. Negana to, kontrolieriai nustatė finansinių ataskaitų duomenų iškraipymų, jų teisingumo nebuvo galima patvirtinti. Ką gi visa tai reiškia?

Tai reiškia, jog negalima abejingai stebėti, kaip yra valdomi ir planuojami mūsų šalies finansai. Nuogąstavimai, jog ir planuojant 2016 m. biudžetą gali būti elgiamasi neatsakingai – ypač turint omenyje, jog tai – rinkiminių metų biudžetas  ir valdantieji gali pasiduoti pagundai paišlaidauti, – tvirtinasi. Lyg nebūtų skaudžiai atsiliepusių gyventojams 2008 m. tokio neatsakingo planavimo pamokų. O juk tada, pasaulinei finansų krizei jau prasidedant, bet kartu ir artėjant Seimo rinkimams, būsimų metų biudžetą planavo tų pačių socialdemokratų  vadovaujama vyriausybė su tuo pačiu kaip ir dabar finansų ministru ( pamenat garsiąją frazę – “krizė tik opozicijos galvose”?).

Ta pati Valstybės kontrolė tiek viešai, tiek Audito komiteto posėdžio metu pristatė savo pagrįstą nuomonę, jog ateinančių metų biudžetas suplanuotas neatsakingai ir pernelyg optimistiškai, o netikėtiems ir neplanuotiems išoriniams šokams yra visiškai nepasiruošta. Ir iš tiesų, Lietuvai esant mažai atvirai ekonomikai bet kokie išoriniai sukrėtimai yra labai paveikūs. Nesinorėtų būti blogu pranašu, tačiau situacija labai panaši į buvusią 2008 m.: ekonomika atrodo patenkinamai, valdžia išlaidauja, o potencialiems sukrėtimams nepasiruošta.

Žinoma, valdančioji dauguma gali apkaltinti opoziciją politikavimu. Valstybės kontrolę apkaltinti politikavimu jau sunkiau. O štai Europos Komisiją – jau kaip ir neišeina. Tuo tarpu būtent Europos Komisija, peržiūrinti visų eurozonos šalių biudžetus, išreiškė susirūpinimą dėl mūsų šalies biudžeto. Suprantame, kokia “garbė” Lietuvai yra būti išskirtai kaip valstybei, negebančiai pačiai atsakingai susiplanuoti biudžeto. Tuo tarpu Komisija kviečia Lietuvos valdžią užtikrinti šalies finansinio plano atitiktį Stabilumo ir augimo paktui. Toks EK raginimas turėtų būti labai aiškus signalas valdantiesiems, kad, skirtingai nei opozicijos priekaištus ignoruoti, piliečius visokiais užkalbėjimais apie “konservatyvų optimizmą” raminti, su europinėmis institucijomis tokių žaidimų žaisti neišeis – jos burtais netiki.

Deja, socialdemokratų finansų ministras Rimantas Šadžius visiškai nemato problemos nei Valstybės kontrolės pastabose, nei Europos Komisijos raginimuose. Ir nors tvirtina esąs nusivylęs tuo, kaip per pastaruosius metus pavyko valdyti valstybės skolą (o jos valdyti laikantis rinkiminių pažadų visiškai nepavyko, nes net ekonominio augimo metais skola nepradėjo mažėti, žr. diagramą), kad užsibrėžti tikslai ne visada yra ambicingi, visgi pripažinti, kad planuojant biudžetą galėjo būti padaryta klaidų, ministras nėra linkęs. R. Šadžius tvirtina, jog biudžetas suplanuotas konservatyviai, o Valstybės kontrolės išvadą galima vertinti kaip tam tikrą stress testą. Tarsi tikintis, kad niekas nežinojo arba kad visi jau pamiršo, pvz. tai, jog 2008-uosius, paskutinius tuometinės ministro kadencijos metus, SODRA pasitiko turėdama 1 milijardo 300 milijonų litų rezervą, o po priešrinkiminių įvairiausių socialinių išmokų, pensijų didinimų, tuos pačius metus baigė ne tik kad be jokio rezervo, bet jau skolindamasi lėšas toks išmokoms mokėti. Dar daugiau, išeinanti tuometinė Vyriausybė pateikė, o Seimas patvirtino 2009 metų SODROS biudžetą ne su aiškiai prognozuojamu ir lengvai apskaičiuojamu deficitu, bet su planu, jog pajamų bus gauta tiek pat, kiek reikės išlaidų. Deja, tokius burtus negailestingai paneigė rūsti realybė…

Valstybės skola

Išklausę ir įvertinę visus „už” ir „prieš” komitete turėjome balsuoti, kokios pozicijos laikomės artėjančių metų biudžeto klausimu. Čia pozicijos ir opozicijos atstovų komitete nuomonės išsiskyrė. Mes, opozicija, siūlėme nepritarti biudžeto projektui, kol jame nėra atsižvelgta į Europos Komisijos, Tarptautinio valiutos fondo, Valstybės kontrolės, kitų ekspertų pastabas. Tuo tarpu valdančiosios daugumos atstovai siūlė iš esmės pritarti biudžeto projektui. Vyko alternatyvus balsavimas. Iš septynių Audito komiteto narių už pasiūlymą iš esmės pritarti balsavo visi 4 valdančiųjų atstovai. Už pasiūlymą nepritarti balsavo visi 3 opozicijos atstovai. Taigi biudžetui iš esmės pritarta. Norėtųsi tikėti, kad Seimas biudžeto svarstymo metu visgi priims tinkamesnius sprendimus biudžeto klausimu ir 2008 m. scenarijaus pavyks išvengti.

Share Button

Sveikinimas su Vietos savivaldos diena!

posted in: Nuotraukos | 0

Savivaldos diena

Share Button

Seimo narys sveikino šventę Ringauduose

posted in: Naujienos | 0

Šiandien (09 13) Seimo narys Donatas Jankauskas sveikino Ringaudų miestelio šventę. Į jaukioje vietoje, greta Tabariškių bažnyčios, susirinkusius žmones kreipęsis D. Jankauskas dėkojo bendruomenei už gražią šventę. Seimo narys pabrėžė, jog gražu, kai parapija ir vietos bendruomenė – vieninga visuma.

Ringaudu svente

Po atlaidų bažnyčioje, prieš prasidedant Ringaudų miestelio šventei, scenoje iškilmingai pašventinta bendruomenės centro, mininčio savo gyvavimo ir veiklos 10-metį,vėliava – gausiai dalyvavusių Ringaudų miestelio šventėje gyventojų bei svečių akivaizdoje. Skambėjo daug sveikinimų, gražus pakaunės saviveiklininkų koncertas.

Share Button

Seime prasideda rudens sesija

posted in: Naujienos | 0

Vakar (09 10) Seimas pradėjo eilinę rudens sesiją. Svarbiausi planuojami šios Seimo sesijos klausimai – Socialinis modelis bei ateinančių metų biudžetas. Seimo narys Donatas Jankauskas dalyvavo pirmame Seimo posėdyje ir išklausęs Ministro Pirmininko pristatytos programos akcentus, kėlė klausimą, ar Vyriausybė yra pasiruošusi naujo biudžeto formavimui, kai pirmą kartą biudžetą svarstyti ir derinti turėsime atsižvelgdami į naują Lietuvos kaip eurozonos šalies statusą ir atsakomybes.

Seimo sesijos pradžia

Share Button
1 2 3 4 6